We wszystkich preparatach dermatologicznych głównym składnikiem aktywnym, który decyduje o
wysokiej skuteczności działania produktów jest aktywny tropokolagen niskocząsteczkowy.
Dodatkowo każdy pozostały składnik pełni ważną funkcję, dając wyjątkową aktywność preparatu.

CO TO JEST TROPOKOLAGEN NISKOCZĄSTECZKOWY?
Tropokolagen jest najmniejszą cząstką struktury nici kolagenowej. Sama nić kolagenowa jest zbyt
duża, aby mogła przeniknąć w głąb skóry. Zastosowany tropokolagen został podzielony na części
składające się z potrójnej helisy z zachowaniem w pełni aktywnych końcówek. Dzięki temu ma tak
małą cząsteczkę, że przenika przez skórę i wbudowuje się w strukturę kolagenową tkanek oraz
pobudza wytwarzanie nowego kolagenu. Tak spreparowany tropokolagen, organizm wykorzystuje do
budowy tych włókien kolagenowych, które są niezbędne do rekonstrukcji uszkodzonych tkanek. W
organizmach zwierzęcych ze względu na ich bardzo bliskie podobieństwo biologiczne proces
rekonstrukcji odbywa się w bardzo krótkim czasie.

Struktura kolagenu – zdjęcia z mikroskopii elektronowej
a) Fotografia elektronowa struktury włókien kolagenowych

b) Fotografia włókna kolagenu z mikroskopu elektronowego. Jaśniejsze i ciemniejsze prążki
odpowiadają skokom helisy kolagenu

Zawarty w preparatach tropokolagen uzyskiwany jest metodą podwójnej hydratacji z ryb
słodkowodnych oraz oczyszczany i sterylizowany metodą, która powoduje jego pełne zachowanie
biologicznych funkcji. Badania udowodniły, że tropokolagen stosowany w preparatach ViBIONIQ jest
wchłaniany przez skórę, posiada silny ładunek dodatni umożliwiający przenoszenie ujemnie
naładowanych cząsteczek innych substancji w tym biofarmaceutyków. Forma i wielkość
spolaryzowanych cząsteczek substancji czynnych została dobrana tak aby w procesie produkcyjnym
uzyskać związanie ich ze strukturami tropokolagenu w taki sposób, aby zostały przetransportowane
w głąb skóry.
Tropokolagen stosowany w preparatach ViBIONIQ ma średnicę 1,3÷1,8 nm i długości 250÷525 nm
oraz masę 95-110 kDa, przenika swobodnie do skóry właściwej poprzez pory skóry, które otwarte
mają średnicę od 800 do 25 000 nm, czyli wielokrotnie więcej od długości cząsteczki tropokolagenu!

Zdjęcie pory skóry pod mikroskopem elektronowym.